Wszystkie oblicza gospodarczego resetu. Debaty dzień drugi

Kontynuacja rozpoczętego wczoraj EEC Online przyniesie rozmaitość tematów i wątków. Waga dla przyszłości gospodarki – polskiej i europejskiej – to cecha, która łączy zaplanowane na dziś debaty i rozmowy. Budownictwo, transport, energia, technologie, edukacja i rynek pracy, globalna gospodarka i ekspansja – to hasła opisujące bogaty program pracowitego wtorku.