Szczepionka COVID-19, Moderny może zostać zatwierdzona do użytku od 12. roku życia. Firma w czerwcu wystąpi do FDA

Szczepionka firmy Moderna przeciwko COVID-19 jest bezpieczna i immunogenna u dzieci powyżej 12 roku życia.  Jej skuteczność sięga 93 proc. w 14 dni od podania pierwszej dawki. Firma na początku czerwca przedstawi wyniki FDA i poprosi o zezwolenie na szczepienie.<br /><br />