Obrót pozaapteczny. Resort zdrowia podaje termin procesu legislacyjnego

Resort zdrowia zapowiada zmiany w zakresie poprawy czytelności wykazu substancji dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych i innych placówkach obrotu pozaaptecznego.