ML System ze stratą z fotowoltaiki

ML System, jeden z globalnych, notowanych na GPW liderów rynku systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem – BIPV (Building Integrated Photovoltaics), w I kwartale 2021 roku wypracował 26,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, w stosunku do 19,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Strata w I kw. 2021 roku sięgnęła pół miliona złotych.