MAP: Skarb Państwa ma nabyć wytwórcze aktywa węglowe w II: III kw. 2022 r.

Nabycie przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Enei, Tauronu spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach zasilanych węglem ma nastąpić w II/III kw. 2022 r. – wynika z projektu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce.