Zniknie aplikacja e-Deklaracje Desktop

Z końcem 2021 r. Ministerstwo Finansów przestanie udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Ale można zachować deklaracje wysłane dotychczas za pomocą tej aplikacji oraz otrzymane tą drogą urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO).