Znaczny wzrost przewozów towarowych na katowickim lotnisku

Blisko 14 tys. ton lotniczego frachtu przeładowano w pierwszej połowie br. na lotnisku Katowice. To wynik o ponad 50 proc. lepszy niż w I poł. ub. roku i najlepszy ze wszystkich krajowych portów regionalnych.