Z połączenia dwóch spółek powstał Merck Life Science

Z początkiem lipca Merck połączył działalność handlową life science spółek Merck i Sigma-Aldrich, zmieniając jednocześnie nazwę docelowego podmiotu na Merck Life Science.