Ubezpieczenie obejmowało OIOM, ale intensywną terapię kardiologiczną już nie

Pacjent miał wykupione ubezpieczenie m.in. na wypadek pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Znalazł się jednak na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. I zaczął się problem.