Szczepionki Comirnaty i Spikevax: ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia

Firmy Pfizer/ BioTech i Moderna, w porozumieniu z EMA oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, przekazały informacje dla fachowych pracowników ochrony zdrowia.