Stowarzyszenie magazynowania energii i KSSE będą współpracować

Wsparcie eksperckie, wymiana doświadczeń i informacji, upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w zakresie magazynowania energii i energetyki odnawialnej – to założenia nawiązanej w czwartek współpracy Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.