Projekt: uregulowanie wymagań wobec obsługujących maszyny i urządzenia m.in. do robót budowlanych

Uregulowanie wymagań wobec osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, a także zasad nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień przewiduje projekt ustawy wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Projekt przedłożył resort rozwoju.