Po wystąpieniu ze spółki lepiej odczekać 6 lat

Ustawa o PIT nie uzależnia powstania przychodu od wartości składników majątkowych otrzymanych przez wspólnika występującego ze spółki osobowej, tylko od tego, czy ich zbycie nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wspólnik wystąpił z tej spółki ‒ wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.