Piątka dla POZ. Państwo preferuje medycynę naprawczą. Co proponują lekarze?

Zespół ekspertów PZ przygotował materiał programowy, który zawiera kluczowe postulaty zmian systemowych podstawowej opieki zdrowotnej. Zawarł je w pięciu punktach.