Pakiet VAT e-commerce dotyczy nie tylko typowego handlu internetowego

Od początku lipca 2021 r. stosowanie szczególnej procedury One Stop Shop – będącej elementem nowych regulacji – może okazać się interesujące również dla tych podatników, którzy nie sprzedają towarów w internecie. Chodzi o podmioty świadczące usługi w relacji B2C w obrocie wewnątrzunijnym.