Pacjent sam sobie może podać lek zapobiegający uszkodzeniom neurologicznym

Komisja Europejska zarejestrowała lek na NMOSD, który pacjent sam może sobie podać w domu, po odpowiednim przeszkoleniu. Lek podawany jest podskórnie co cztery tygodnie.