Od 1 lipca 2021 roku te recepty muszą mieć unikalny numer

Na receptach wystawionych przez lekarza weterynarii na lek zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, musi być umieszczony unikalny numeru identyfikujący receptę.