MZ o wymogach dla aptek, które chcą szczepić na covid-19

Apteki ogólnodostępne, w których przeprowadzane są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, muszą spełniać wymagania określone w § 6 ust. 5 oraz § 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.