Koszty pośrednie można przypisać do różnych źródeł

Koszty odsetkowe od pożyczki zaciągniętej na przejęcie udziałów w innej spółce można przypisać proporcjonalnie w zależności od wysokości przychodów do dwóch źródeł w CIT – orzekł NSA.