Fundusz Medyczny: szacowana roczna liczba nowych pacjentów dla wskazanych technologii wynosi ok. 300

W maju 2021 MZ przedstawiło listę technologii o wysokim poziomie innowacyjności do ewentualnego finansowania w ramach Funduszu Medycznego.