Czy ciężarnej medyczce dodatek covid-owy wlicza się do zasiłku?

Dodatek covidowy nie tylko podzielił medyków w szpitalach, wiele kobiet w ciąży i tych przebywających na zwolnieniach lekarskich nie wie, czy ma prawo do podwyższonego świadczenia. Problem bowiem polega na tym, że pieniądze wypłacane są po tym jak osoby uprawnione poszły na zwolnienia.