Białoruś: Specjalna komisja będzie ujawniać szkodliwe treści w mediach

Na Białorusi międzyresortowa komisja ds. bezpieczeństwa w sferze mediów będzie oceniać publikacje w krajowych i zagranicznych środkach masowego przekazu pod kątem szkodliwości dla interesów kraju. Stosowny dekret podpisał Alaksandr Łukaszenka, obowiązuje on od 26 czerwca.