1 lipca. Zmiany w receptach. Kiedy można zastosować „stare” wzory recept?

Od 1 lipca 2021 lekarz ma obowiązek wystawić receptę papierową, szczególnie na leki wydawane ze zniżką, na druku zgodnie ze wzorem obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku – przypomina Kielecka OIA.